Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Monografías

Portada da monografía "Xesús, aquel home de aldea"

Xesús, aquel home de aldea

Esta é unha obra de carácter bíblico-pastoral cuxa pretensión é achegar un material que sirva para a formación cristolóxica e neotestamentaria de pequenas comunidades ou grupos de reflexión cristiá.

Ao longo de corenta capítulos vanse percorrendo momentos e ensinanzas fundamentais de Xesús de Nazaré. O punto de partida sempre é un relato bíblico, do Novo Testamento e en concreto dos Evanxeos Sinópticos. Após unha extensa explicación do contexto do relato e dalgún dos termos empregados, do seu contido fundamental e das liñas teolóxicas que abrangue, o autor presenta o texto para a súa lectura, meditación e reflexión.

12 € (IVE e gastos de envío incluídos)

Portada da monografía "A viuvez na Pastoral da Saúde"

A viuvez na Pastoral da Saúde

A viuvez, tarde ou cedo, chega a todas as casas. Mais non se nace viúvo ou viúva. É a resultante dun proceso traumático e doloroso do que require un longo labor de recomposición.

As viúvas e viúvos son cabeza de familia. Son familia; por veces ben numerosa. Son responsábeis da comunidade educativa e mesmo son familia de acollida para ascendentes, descendentes, parentes próximos ou achegados por diversos vínculos. Pero a sociedade actual non lles dá tal consideración. E na Igrexa?

A pastoral da saúde resulta adecuada, polo moito que pode achegar especificamente neste acompañamento e tamén na creación de grupos de axuda, que como Xesús, saiban pórse a carón deles e delas e produzan efectos sanantes, saudábeis e salvadores.

12 € (IVE e gasto de envío incluídos)

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal