Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

Perdón! (Reflexión de institucións católicas sobre os escándalos de pederastia

Perdón!
Reflexión de institucións católicas sobre os escándalos de pederastia

Un grupo de institucións católicas quere pedir perdón á sociedade
polos escándalos de pederastia, denunciar algúns defectos da Igrexa
que puideron contribuír a ela e pedirlle que estude todas as súas cau
sas (psicolóxicas, sociais e estruturais) lamentando que todo o servizo
humano que a Igrexa tenta achegar quede ofuscado e contaminado
por esta peste da nosa época. Oxalá que a comisión vaticana que
acaba de ser convocada atope camiños para solucionar este drama.
Iso tenta dicir o seguinte texto. Se a présa, o verán e as inevitábeis dif
cultades deste tipo de accións, impediron a algúns asinar, queda sempre a posibilidade de adherirse a el (dirixíndose a Relixión Dixital).
(15.10.2018)


Nunca será sufciente o que se faga para pedir perdón e reparar
o dano causado… A dor das vítimas e das súas familias é tamén a
nosa dor… Sentimos vergoña cando constatamos que o noso estilo
de vida desmentiu e desmente o que recitamos coa nosa voz…, que
non actuamos a tempo recoñecendo a magnitude e a gravidade
do dano que se estaba causando… É necesario que cada un dos
bautizados se sinta involucrado na transformación eclesial e social
que tanto necesitamos. (Francisco, bispo de Roma,
Carta ao pobo
de Deus,
20.08.2018)

_______________________________________________________________________________

Presentación

A Asoc. Encrucillada edita unha nova monografía As Letras Galegas na Encrucillada. Vol I e II

Na revista Encrucillada celebramos o noso 40 aniversario editando unha monografía en dous tomos: As Letras Galegas na Encrucillada, que recolle os 78 estudos literarios en dous tomos.

O primeiro volume, As nosas Letras, recolle as 51 homenaxes escritas feitas desde 1978 a 2017 aos autores e autoras aos que a Academia foi dedicando o Día das Letras Galegas, desde Antonio López Ferreiro a Carlos Casares.

O segundo volume: Outros estudos, recolle 27 traballos que resaltan a espiritualidade na obra de recoñecidos autores das nosas Letras. Pecha a monografía un estudo de Xesús Portas Ferro sobre a perda de identidade cultural e literaria en Galicia no devalo da Idade Media.

                                                                               *    *    *

Proximamente organizaremos presentacións en diferentes vilas galegas na medida das nosas posibilidades.

                                                                          *    *    *

EDITOU: Asociación ENCRUCILLADA

Véndense os dous Tomos en conxunto cun PVP: 45 €

DISTRIBÚE: Vozesnavoz.

PEDIDOS a: La Voz de la Verdad, R/ bispo Aguirre, 17 - 27002-Lugo

Teléfono: 982 23 11 04

                                                   00000000000000000000000000000000000

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal