Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

Portada do nº 207

Nº 207 de E N C R U C I L L A D A

“Encrucillada propón neste número reflexionar sobre o acompañamento.


O cristianismo introduce á xente nunha dinámica de relaciónsque, como mínimo, toma forma nas comunidades parroquiais. Pero tamén pode traducirse en camiños persoais máis singulares que precisan dunha atención especial.


Carlos Domínguez Morano ofrécenos un primeiro estudo que enmarca a problemática relacionando e distinguindo o acompañamento espiritual e a terapia psicolóxica, particularmente, psicanalítica.


Pilar Wirtz Molezún reflexiona, dun xeito máis vivencial e teolóxico, sobre a súa persoal experiencia de acompañamento persoal e espiritual cristalizada ao longo de varias décadas de frutífera praxe.


Pablo Guerrero Rodríguez ofrécenos unha achega que reflicte o seu saber sobre o acompañamento de parellas no eido da pastoral familiar. Pastoral especialmente signifcativa logo da Amoris Laetitia.


Xaquín Campo Freire, cunha emocionada redacción, deixa agromar os acedos momentos que implica o labor de acompañamento que está a realizar nos cárceres no marco da pastoral penitenciaria.


Xan Baliñas Vidal achéganos a súa experiencia no grupo xuvenil de pastoral «Monte Horeb». Interesante experiencia de acompañamento que debe ser continuada.


Xosé Manuel Caamaño pide unha seria reflexión sobre a realidade parroquial á luz dunha innegable diagnose que constata o seu gravísimo deterioro que, porén, está chamado a unha fonda
conversión á luz do que o propio Papa Francisco está a dicir sobre a reforma da Igrexa.

Neste número incluímos tamén un artigo que celebra á autora que este ano é homenaxeada no Día das Letras Galegas. Fina Casalderrei achéganos á fgura de María Victoria Moreno. Esa escritora galega, nacida en Estremadura, mestra de vocación, amante da palabra e dos animais, dotada dunha especial sensibilidade para facer literatura coa sinxeleza e humildade da vida cotiá. Coma
quen non fai nada. O debuxo de Soedade Pite, na páxina 45 deste número, plasma nunha imaxe xenial o cerne do seu estilo literario.


Como exclusiva de Encrucillada publicamos tamén unha entrevista a Alessandro Forina e Ernesto G. Maleno que pon sobre amesa o horrible illamento e abandono por parte das autoridades
políticas que están a sufrir as persoas migrantes que se achegan ás costas de Europa polo mar mediterráneo. Hai experiencias de acompañamento e acollida, pero o feito xeral é un vergoñento peche de fronteiras” (Guieiro).

Quero subliñar, por último, a Crónica da Igrexa, subtitulada “Carta desde a banda da esperanza“, que asina Manuel Regal Ledo, pola súa lectura dialogal do acontecer social, en temas tan candentes, por exemplo, como “a prisión perpetua revisable”, o día da muller, ou o comunicado da “Federación de Comunidades Xudías de España, a Conferencia Episcopal Española, a Comisión Islámica de España e a Federación de Entidades Relixiosas Evanxélicas de España”, ao que se refire no seguinte parágrafo: “Cremos que na nosa sociedade non se ten dado unha reconciliación a fondo entre o relixioso e o non relixioso; seguimos sendo herdeiros de pasados acedos nos que tampouco os crentes soubemos estar no noso sitio; moitas persoas lexitimamente non crentes, con malicia ou sen ela ou por pura rexouba, ás veces fan e din cousas, aínda que sexa amparadas polo dereito de libre expresión, que non axudan a integración, e aos crentes ás veces tamén nos falta esa vontade de tolerancia, de integración e de gusto pola convivencia co distinto, á que alude o mesmo comunicado”.

=============================================================

Presentación

A Asoc. Encrucillada edita unha nova monografía As Letras Galegas na Encrucillada. Vol I e II

Na revista Encrucillada celebramos o noso 40 aniversario editando unha monografía en dous tomos: As Letras Galegas na Encrucillada, que recolle os 78 estudos literarios en dous tomos.

O primeiro volume, As nosas Letras, recolle as 51 homenaxes escritas feitas desde 1978 a 2017 aos autores e autoras aos que a Academia foi dedicando o Día das Letras Galegas, desde Antonio López Ferreiro a Carlos Casares.

O segundo volume: Outros estudos, recolle 27 traballos que resaltan a espiritualidade na obra de recoñecidos autores das nosas Letras. Pecha a monografía un estudo de Xesús Portas Ferro sobre a perda de identidade cultural e literaria en Galicia no devalo da Idade Media.

                                                                               *    *    *

Proximamente organizaremos presentacións en diferentes vilas galegas na medida das nosas posibilidades.

                                                                          *    *    *

EDITOU: Asociación ENCRUCILLADA

Véndense os dous Tomos en conxunto cun PVP: 45 €

DISTRIBÚE: Vozesnavoz.

PEDIDOS a: La Voz de la Verdad, R/ bispo Aguirre, 17 - 27002-Lugo

Teléfono: 982 23 11 04

                                                   00000000000000000000000000000000000

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal