Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

NOVO NÚMERO PUBLICADO: MAIO-XUÑO 2018

Nº 208 da Revista E N C R U C I L L A D A

O que pretende este novo número de Encrucillada é tomarlle o
pulso ás novas formas de espiritualidade que están cristalizando en
occidente nas últimas décadas. De espiritualidade ou de relixión,
ou de formas de procura da transcendencia que refugan todo intento de comprensión conceptual.

Homenaxe  a ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

Maio 2018: VI Colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade Ler mais: https://iflb.webnode.com/maio-2018-vi-coloquio-luso-galaico-sobre-a-saudade/

O COLOQUIO TEN TRES SEDES: LISBOA (dia 24), PORTO (día 25) e VIGO (días 25 e 26)

25 de Maio (18 horas)

Colexio Apóstol Santiago - Xesuítas (Vigo)

18h00: Painel VII

Fernando Ponte ' A SAUDADE NO PENSAMENTO E NA OBRA DE D. ROBERTO NOVOA SANTOS

Manuel Cândido Pimentel ' A FENOMENOLOGIA DA SAUDADE

Miguel Ángel Martínez Quintanar ' SAUDADE: ENTRE FENÓMENO E ACONTECEMENTO

Samuel Dimas ' A SAUDADE DO PARAÍSO FUTURO

26 de Maio

Colexio Apóstol Santiago - Xesuítas (Vigo)

09h0: Painel VIII

Luís G. Soto ' SOBRE ANDRÉS TORRES QUEIRUGA E A SAUDADE

Marcelino Agís Villaverde ' FILOSOFÍA E SAUDADE: A PROPÓSITO DE ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

Renato Epifânio ' REPENSANDO O ATEÍSMO: ENTRE ANDRÉS TORRES QUEIRUGA E JOSÉ MARINHO

Rocío Carolo Tosar ' O CARACTER ONTOLÓXICO DA SAUDADE: RAMÓN PIÑEIRO E ANDRÉS TORRES QUEIRUGA

11h00: Intervenção de Andrés Torres Queiruga

11h30: Apresentação de Sobre a Saudade: V Colóquio Luso-Galaico &Revista NOVA ÁGUIA nº 21

12h00: Encerramento do Colóquio

Ler mais: https://iflb.webnode.com/maio-2018-vi-coloquio-luso-galaico-sobre-a-saudade/
**********************************************************************

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal