Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Novidades

Política

C R Ó N I C A S ENCRUCILLADA Nº 204

Crónica da política: Problemas reais e problemas fcticios

Adiantamos o texto que se publicará no próximo nº 204 da Revista. Tratamos de que os acontecementos non perdan o seu carácter de inmediatez, aproveitando este canle de comunicación.

PERGAMIÑO DE VINDEL

C R Ó N I C A S ENCRUCILLADA Nº 204

CRÓNICA DA CULTURA: O Pergamiño Vindel

Adiantamos o texto que se publicará no próximo nº 204 da Revista. Tratamos de que os acontecementos non perdan o seu carácter de inmediatez, aproveitando este canle de comunicación.

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal