Rexístrese

Se vostede quere ser informado das actualizacións da páxina web de Encrucillada así como das actividades da Asociación Encrucillada envíenos os seus datos.

Política de privacidade

Foros encrucillada

Nacen no 1986 co gallo dos 10 anos da revista. Durante os primeiros anos denominouse Asemblea de Subscritores e Amigos. O seu obxectivo é achegar un espazo para os subscritores e demais persoas que o desexen, onde, a través de conferencias e intercambios se comparta unha experiencia común de fe.

Cartel FORO XXXII

XXXII Foro de Encrucillada   2017

A profesora Carmen Meneses Falcón. U.P. Comillas PUBLICOU UN ARTIGO SOBRE O MESMO TEMA TRATADO NO FORO TITULADO:

                  "Cómo cambiar el peor destino de las migrantes"

LIGAZÓN:       https://elpais.com/elpais/2017/11/06/migrados/1509952892_150495.html?id_externo_rsoc=whatsapp

TAMÉN PUBLICOU

 No INFORME España 2017 / Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro da Universidad Pontifcia Comillas, Cátedra J.M.Martín Patino, 2017, A PRODESORA menéses é autora da

PARTE SEGUNDA: "SUEÑOS ROTOS": LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Pode lerse e baixarse en PDF na seguinte LIGAZÓN:

Ir a Informe España 2017 www.informe-espana.es/wp-content/uploads/2017/12/Informe_Espana_2017.pdf

INFORME España 2017 / Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del. Encuentro ; [coordinación y edición Agustín Blanco, Antonio Chueca y José. Antonio López-Ruiz]. -- Madrid : Universidad Pontificia Comillas, Cátedra J.M.. Martín Patino, 2017.

 

__________________________________________________________________________

V Í D E O S   D O   F O R O  2017

As ponencias que se publicarán no nº 205 da revista, xa poden escoitalos nasseguintes LIGAZÓNS:

Presentación:  https://www.youtube.com/watch?v=uLGq080Keao

Relatorio Carmen Meneses: https://www.youtube.com/watch?v=T31FUCXzDgw&t=14s

Relatorio Elena Arce: https://www.youtube.com/watch?v=ZcvaPjLRo2A

Mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=F4yTrS0A63k

Recital poético: https://www.youtube.com/watch?v=nYK4swZAZ14

**********************************************************************

V Í D E O S   D O   F O R O  2016

As ponencias publicadas no nº 200 da revista, poden escoitalos na seguinte LIGAZÓN:

https://www.youtube.com/channel/UCld2XvxjrsOLB6Cmiwhj1fw

_____________________________________________________________________

ASEMBLEAS/FOROS  E N C R U C I L L A D A CELEBRADOS

DataNº Asamblea/ForoNº EncTEMA
1986 I 50 Dez anos de Encrucillada
1987 II 55 Teoloxía da Liberación
1988 III 60 Galicia ante o reto da posmodernidade
1989 IV 65 O desafío das eleccións autonómicas
1990 V 70 Deus, hoxe: a presencia de Deus no mundo de hoxe
1991 VI 75 Da conquista ao encontro
1992 VII 80 Galicia na procura do Camiño
1993 VIII 85 Os nacionalismos:¿Recurso ou esperanza?
1994 IX 90 Xesús, hoxe
1995 X 95 Crer ou non crer: do enfrontamente ao diálogo
1996 XI 100 Os primeiros vinte anos de Encrucillada
1997 XII 105 Presente e futuro do cristianismo
1998 XIII 110 Exclusión e solidaridade
1999 XIV 115 O desafío do feminismo á Igrexa
2000 XV 120 Ética e nova economía
2001 XVI 125 Cristianismo nas marxes
2002 XVII 130 As relixións no mundo: diálogo e conflicto
2003 XVIII 135 A un ano do Prestige: Consecuencias económicas
2004 XIX 140 Non renunciad a esperanza
2005 XX 145 Autoridade e servizo na Igrexa
2006 XXI 150 Temas de Bioética
2007 XXII 155 Relixión e laicidade
2008 XXIII 160 Xesús, o Cristo, hoxe
2009 XXIV 165 A outra cara da crise económica e financieira
2010 XXV 170 Homenaxe a Toores Queiruga
2011 XXVI 175 Por unha nova espiritualidade
2012 XXVII 180 Relixión e Ciencia
2013 XXVIII 185 A cuestión de Deus
2014 XXIX 190 A Igrexa galega e o papa Francisco
2015 XXX 195 ¿Cristianismo sen Igrexa?
2016 XXXI 200 'Tiven que exiliarme e acolléstesme'
2017 XXXII 205 Corpos escravizados
2018 XXXIII
2019 XXXIV
2020 XXXV

REDACCIÓN E ADMINISTRACIÓN

R/ Angel Rodriguez Gonzalez Nº 20-0 Bj

15702 Santiago de Compostela

Teléfono 981 813 608

encrucillada@encrucillada.gal